NORDSJÆLLANDS PARK & VEJ

nspv@nspv.dk
Tlf: 4928 4960

ÅBNINGSTIDER

Mandag – Torsdag
Kl. 08.00 – 14.00
Fredag Kl. 08.00 – 12.00

IDRÆTSANLÆG

Drift af boldbaner, tennisbaner og andre idrætsanlæg i Fredensborg Kommune.

PARKER, GRØNNE ANLÆG & LEGEPLADSER

Udvikling og drift af parker, haver, grønne anlæg og legepladser.

VEJE, STIER & FORTOVE

Anlæg, vedligeholdelse, drift og fornyelse af veje, fortove og stier.

SKILTE & VEJUDSTYR

Opsætning, udskiftning og vedligeholdelse af skilte, autoværn, busskure, affaldsstativer og bænke.

RENHOLD

Renholdelse af kommunernes offentlige arealer, bycentre, veje, strande og grønne områder.

GRÆS & VEJBEPLANTNING

Græsslåning i parker, grønne områder, institutioner samt vej- og stirabatter.

SKOV & NATUROMRÅDER

Udvikling og drift af naturområder og enkelte skovområder samt kontrol og vedligehold af søer, åer og vandløb.

KYSTSIKRING

Kystsikringsopgaver mellem Nivå og Hornbæk.

VINTERBEKÆMPELSE

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner.

SKOLER & INSTITUTIONER

Drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale skoler og institutioner.

RUMMELIG & ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

En effektiv og attraktiv arbejdsplads, en organisation, som gør en forskel.