Nordsjællands Park & Vej

Læs mere om Nordsjællands Park & Vej og vores mange, spændende projekter og ansvarsområder, give tip om fejl og problemer i kommunerne og finde ledige stillinger i virksomheden. Hos NSPV bestræber vi os på at sikre den bedst mulige service for vores borgere, inden for de rammer, der sættes i byrådene.

TELEFONTID

Hverdage Kl. 08.00 – 10.00

Tlf: 4928 4960

Drift af boldbaner, tennisbaner og andre idrætsanlæg i Fredensborg Kommune.

Udvikling og drift af parker, haver, grønne anlæg og legepladser.

Anlæg, vedligeholdelse, drift og fornyelse af veje, fortove og stier.

Opsætning, udskiftning og vedligeholdelse af skilte, autoværn, busskure, affaldsstativer og bænke.

Renholdelse af kommunernes offentlige arealer, bycentre, veje, strande og grønne områder.

Græsslåning i parker, grønne områder, institutioner samt vej- og stirabatter.

Udvikling og drift af naturområder og enkelte skovområder samt kontrol og vedligehold af søer, åer og vandløb.

Kystsikringsopgaver mellem Nivå og Hornbæk.

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner.

Drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale skoler og institutioner.

En effektiv og attraktiv arbejdsplads, en organisation, som gør en forskel.

Ren Natur – frivillig indsamling af henkastet affald