Pressemeddelelse 26. marts 2020              

For at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger og mindske smitterisikoen blandt borgere og medarbejdere har NSPV i en periode kun løst kritiske opgaver som for eksempel tømning af skraldespande og vinterberedskab.

Med de sidste udmeldinger fra statsministeren om, at opgaver, der kan løses udendørs og uden nævneværdig kontakt med andre mennesker, kan løses som normalt, vil NSPV fra mandag løse andre nødvendige opgaver.

NSPV medarbejdere er instrueret om at holde afstand til borgere og kollegaer, kun køre en medarbejder i hvert køretøj, og kun løse opgaver, hvor afstand på to meter til kollegaer kan overholdes. Vi skal opfordre alle til at holde fysisk afstand til vore medarbejdere i denne periode. Henvendelserne kan i stedet ske til NSPV på mail nspv@nspv.dk eller på telefon 4928 4960 

(Nødnr. 6188 4107 er lukket ned).

 

NORDSJÆLLANDS PARK & VEJ

nspv@nspv.dk
Tlf: 4928 4960

TELEFONTID

Vi kører midlertidigt med nedenstående telefontid:

Mandag – Fredag Kl. 08.00 – 10.00

IDRÆTSANLÆG

Drift af boldbaner, tennisbaner og andre idrætsanlæg i Fredensborg Kommune.

PARKER, GRØNNE ANLÆG & LEGEPLADSER

Udvikling og drift af parker, haver, grønne anlæg og legepladser.

VEJE, STIER & FORTOVE

Anlæg, vedligeholdelse, drift og fornyelse af veje, fortove og stier.

SKILTE & VEJUDSTYR

Opsætning, udskiftning og vedligeholdelse af skilte, autoværn, busskure, affaldsstativer og bænke.

RENHOLD

Renholdelse af kommunernes offentlige arealer, bycentre, veje, strande og grønne områder.

GRÆS & VEJBEPLANTNING

Græsslåning i parker, grønne områder, institutioner samt vej- og stirabatter.

SKOV & NATUROMRÅDER

Udvikling og drift af naturområder og enkelte skovområder samt kontrol og vedligehold af søer, åer og vandløb.

KYSTSIKRING

Kystsikringsopgaver mellem Nivå og Hornbæk.

VINTERBEKÆMPELSE

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner.

SKOLER & INSTITUTIONER

Drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale skoler og institutioner.

RUMMELIG & ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

En effektiv og attraktiv arbejdsplads, en organisation, som gør en forskel.