Skov & naturområder

nspv skov træ fældning fredensborg kommune

En variabelt og rekreativ oplevelse

Nordsjællands Park & Vej medvirker til udvikling af kommunernes skove og naturarealer med henblik på at give borgene en varieret rekreativ oplevelse med spændende flora og fauna. Der er fokus på risikotræer og gæsternes sikkerhed generelt. 

Vandløbsvedligeholdelse sikrer korrekt vandafledning, men i en naturnær kontekst, så der også her indtænkes mulighed for at sikre eller udvikle vore biotoper. Opgaverne omfatter sikring mod oversvømmelse, skabelse af optimale forhold for vandløbenes naturlige forløb og strømningsforhold, skabelse af bedre levevilkår for dyr og planter, etablering af vandhuller samt sikring af gydebanker.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *