Vinterbekæmpelse

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinterbekæmpelse og sikkerhed

Saltning og snerydning på veje og stier samt ved institutioner

Hos Nordsjællands Park & Vej arbejder vi hver vinter på at garantere, at veje og stier er sikre at færdes på.
Helsingør og Fredensborg Kommuner har til sammen 712 km vejbane og cykelstier, som skal saltes og sneryddes. Vi har et beredskab med en blanding af egne folk og eksterne leverandører.

Vi overvåger vinteren over vore IT-systemer, og beslutter hvilken indsats, der skal iværksættes på baggrund af en vurdering af den aktuelle situation. Vi tilstræber at iværksætte saltning og rydning, så vejene er farbare også for de trafikanter der står tidligt op.

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

  • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
  • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
  • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
  • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
  • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her: Regulativ renhold og vinter

Husk, du altid kan give os et tip med vores app, hvis vinterbekæmpelse, snerydning eller saltning skulle mangle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *