Renhold

Rene linjer i Kommunernes offentlige arealer

Renholdelse af kommunernes offentlige arealer, bycentre, veje, strande og grønne områder.

Nye askebægre skal bekæmpe skod på Helsingør Station

Hvis man går en tur i området omkring Helsingør Station og lader blikket falder ned, så kan man ikke undgå at få øje på de mange små gule skod, som har kilet sig ned mellem brosten og fliser. De er blevet en mere eller mindre bestandig del af bymiljøet og et naturligt resultat af rygning i det offentlige rum. Men nu testes der helt nye askebægerløsninger i området, som skal hjælpe rygerne med en mere hensynsfuld omgang med deres skod.

Ikke blot en men to forskellige løsninger

Nordsjællands Park & Vej tester 2 forskellige typer af askebægre ved busholdepladsen foran stationen. Den ene type er et fristående askebæger udformet som et gult rør, der med sin synlighed skal tiltrække sig rygernes opmærksomhed, mens den anden type er såkaldte rygeriste, der graves ned i belægningen, og som dermed imødekommer den vanlige rygeadfærd, hvor skoddet trædes ud på jorden.

For når det handler om at knække den svære kode med de mange skod i byrummet, så skal der tænkes kreativt og det er langt fra sikkert, at den sammen løsning virker alle steder. ”Vi glæder os til at følge testen af de to forskellige løsninger og til at erfare hvordan borgerne tager imod dem, udtaler Thomas Weber, teamleder hos Nordsjællands Park & Vej, som er ansvarlig for testprojektet.

Trafikale knudepunkter har de største skodproblemer

Henkastet affald er en vedvarende udfordring på stort set alle typer af offentlige arealer i Danmark. Dog er det områder med en høj intensitet af trafik og mennesker, der ikke overraskende er mest belastet. Og det er i særdeleshed cigaretskod, der i antal og udbredelse, er det største problem i bybilledet. Det viser analyser fra organisationen Hold Danmark Rent, som er partner i testprojektet i Helsingør.

Helt friske tal fra den årlige kortlægningsanalysen af henkastet affald i Helsingør kommune, viser eksempelvis, at der på tilfældige 100 meter langs perronerne på Helsingør busstation er optalt 880 skod, hvilket svarer til mere end 30% af det samlede antal skod optalt i dette års analyse i Helsingør kommune.

Også de mange borgere, som blev interviewet i forbindelse med analysen, kommenterer skodproblemet på stationsområdet. ”Skod er helt klart den type affald på offentlige steder som danskerne hader allermest” udtaler Anette Juul, projektleder hos Hold Danmark Rent.

Testprojektet ved Helsingør station løber året ud hvorefter der tages stilling til hvorvidt flere nye askebægre monteres andre steder i byen.

——————————————

Nordsjællands Park & Vej renholder kommunernes offentlige arealer med både fejemaskiner og håndruter på tværs i kommunerne. Særligt vigtigt er renholdelse af de to kommuners bycentre, så både Helsingør og Fredensborg Kommuner altid fremstår som attraktive for borgere og besøgende i kommunen.

Nordsjællands Park & Vej tømmer skraldespande i byerne og på øvrige offentlige arealer. Vi har også ansvaret for renholdelse omkring kommunernes genbrugsbeholdere.

Nordsjællands Park & Vej renholder Helsingør Kommunes strande, hvor vi har en traktormonteret tangsamler til at tage de store strandstykker. Vi efterlader en strand, der er helt ren for tang, men nok vigtigst for glasskår, grillriste mv.

Vi opfordrer alle borgere til at hjælpe os med at holde rent ved at bruge de opstillede affaldsbeholdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *