Renhold

renhold fejemaskine nspv

Renhold af offentlige arealer

Nordsjællands Park & Vej renholder de offentlige arealer i Fredensborg og Helsingør Kommune.

Vi sørger for at holde veje og fortove rene med håndruter og fejemaskiner, og så tømmer vi offentlige skraldespande i begge kommuner. NSPV varetager renhold på offentlige strande og ved grønne anlæg, hvor skrald og affald bliver tømt løbende. Derudover holder NSPV renhold på strandene i de to kommuner, så de er fri for glasskår, grillriste og andet affald. Vi har også ansvaret for renholdelse omkring kommunernes genbrugsbeholdere. I nogle tilfælde varetager vi renhold ved kommunale ejendomme i form af ukrudtsbekæmpelse.

Vi opfordrer alle borgere til at hjælpe os med at holde rent ved at bruge de opstillede skraldespande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.