Græs & Vejbeplantning

Sikkerhed og æstetik

Græsslåning af rabatgræsset på kommunernes vejrabatter langs veje og stier.

Klipningen har til formål at:

  • Sikre vejreglernes krav til oversigt gennem kurver, i kryds og til skilte af hensyn til trafiksikkerheden
  • Sikre afvanding af vejene til rabat og grøfter
  • Forhindre overgroning af vejkanter og dermed skader på vejkapitalen
  • Opretholde et ensartet og æstetisk acceptabelt udtryk

Servicemålet varierer fra kommune til kommune, men generelt klippes vejrabatter i åbent land to gange årligt fordelt på en forsommerslåning og en efterårsslåning.

Inden for byzonen varierer klippefrekvensen, idet der konsekvent klippes hver 14. dag i vækstsæsonen i Fredensborg Kommune. I Helsingør klippes ligeledes hver 14. dag på indfaldsvejene og i bykernen, mens stirabatter klippes 4-6 gange pr. sæson.

Vejbeplantningernes pleje koncentrerer sig primært omkring sikkerhed, idet der er årlig gennemgang med hensyn til risikotræer samt løbende oversigtsbeskæring for sikker trafikafvikling.

Alleer af lindetræer er et fælles æstetisk kendetegn for både Fredensborg by og Helsingør bymidte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *