Udbud af vinterhåndruter i Helsingør og Fredensborg Kommuner

Nordsjællands Park & Vej, som er et § 60-selskab oprettet af Helsingør og Fredensborg Kommuner, udbyder vinterhåndruterne i de to kommuner. Vinterhåndruterne er den del af vintertjenesten, der udføres med håndredskaber og fejemaskine suppleret med mindre traktorer.

Udbuddet omfatter en ikke eksklusiv rammeaftale med 18 delaftaler, som hver repræsenterer en rute. Af de 18 vinterhåndruter er 7 ruter beliggende i Helsingør Kommune og 11 ruter er beliggende i Fredensborg Kommune.

Arbejdet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning, hvorfor det er helt afgørende, at arbejdet iværksættes med kort varsel. Bemærk derfor, at Leverandøren skal påbegynde ruten, som udgår fra saltdepotet senest 45 minutter efter, at Leverandøren har modtaget det telefoniske udkald fra Ordregiver. 

Det er muligt at byde på én, flere eller alle delaftaler.

Kontraktperiode:

  1. oktober 2018 – 15. maj 2020

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens afsnit II.

Tildelingskriterier:

Tildelingskriteriet for de udbudte delaftaler er ”Pris”.

Tilbudsfrist:

  1. september 2018, kl. 10:00

Frist for spørgsmål:

  1. august 2018, kl. 14:00

Adgang til udbudsmaterialet:

Materialet kan rekvireres digitalt via Mercell.com. For at få adgang hertil kopieres nedenstående link til din internet browser eller du kan klikke direkte på det:

https://permalink.mercell.com/89565135.aspx

Såfremt du ikke allerede er licenshaver hos Mercell skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Såfremt der er spørgsmål til funktionaliteten i Mercell sendes en mail til support@mercell.com eller ved telefonisk henvendelse til (+45) 63 13 37 00.