nspv skov træ fældning fredensborg kommune

NSPV skaber merværdi gennem et seriøst samarbejde

Nordsjællands Park & Vej er et fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner, som har overtaget løsningen af en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej området herunder:

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) er oprettet pr. 1. januar 2014 som en sammenlægning af de to kommuners Park- og vejafdelinger. Kommunalbestyrelserne i de to kommuner har i forbindelse med vedtagelsen af fælleskabet udtalt:

Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer som besluttes i de to byråd.

Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles kommunal organisation. Derved bevares viden om opgaverne i kommunalt regi, og derved sikres en stor grad af fleksibilitet i udførelsen af opgaverne.  Samtidig opnås der den nødvendige størrelse, så opgaverne kan tilrettelægges mest effektivt.

Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne.

Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed er det også forventningen, at den nye fælles organisation er mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig.

Nordsjællands Park & Vej består af ca. 135 dygtige og erfarne medarbejdere med stort lokalkendskab. Derudover anvender vi lokale entreprenører og underleverandører til en række opgaver, hvor egne ressourcer og kompetencer ikke slår til, eller hvor opgaverne ikke kan løses af os selv til den økonomisk mest fordelagtige pris. Nordsjællands Park & Vej har til huse på tre materielgårde i de to kommuner med hovedkontor på Kongevejen 425c i Kvistgård.

Nordsjællands Park & Vej er underlagt kommunalfuldmagten og løser ikke opgaver for private, herunder borgere, virksomheder, grundejerforeninger eller lignende.


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android