vejudstyr skilte inventar nspv kegler

De oftest stillede spørgsmål

Drift og vedligehold af Fredensborg og Helsingør kommuners arealer forestås af Nordsjællands Park og Vej. Du kan kontakte os vedrørende huller i vejen, stier, væltede træer, ødelagte skilte, manglende vedligehold af vejriste, nedfaldne grene på veje og stier, huller i fliser eller brostensbelægninger, graffiti på buslæskærme, tunneller eller andet som handler om skader på ovenstående.

I akutte tilfælde udenfor normal arbejdstid:
Helsingør: Falck 70 10 20 30
Fredensborg: Teknikervagt  22 28 52 63

Stil dine spørgsmål til vores servicemail: nspv@nspv.dk

Generelt

Hvordan kontakter jeg NSPV angående huller i vejen eller lignende?

Giv et tip – enten som App eller via www.nspv.dk Alternativt kan der sendes en e-mail til nspv@nspv.dk eller vi kan kontaktes på 49 28 49 60.

Når vi starter med at glatførebekæmpe, kan det ske at vejrforholdene ændrer sig i forhold til de prognoser, som vi igangsætter glatførebekæmpelsen efter. Når dette er tilfældet, vil vi som udgangspunkt køre ruterne til ende, da vi får et ensartet udtryk og mulighed for at benytte målinger fra vore vejrstationer vedrørende vejresistans, saltkoncentration og saltmængde.

Ofte vil det være muligt at udskyde næste saltning eller helt at undgå at salte, pga. at ruterne er gennemkørte og ikke kun delvist.

NSPV benytter kun pestcider i begrænset omfang og kun til at bekæmpe invasive arter såsom Kæmpe Bjørneklo. Bekæmpelse af ukrudt foretages ved hjælp af gasbrænding og det udføres med et så lavt forbrug som muligt.

Alle nye og ledige stillinger bliver slået op hér på hjemmesiden.

Nordsjællands Park & Vej
Kongevejen 425C
3490 Kvistgaard

CVR: 35 41 87 33
EAN: 579 000 112 4717

Du bør kontakte dit eget forsikringsselskab og beskrive hændelsen og oplyse at NSPV er forsikret hos Gjensidige Forsikring med policenummer: 9796747

Gravetilsyn (Fredensborg Kommune)

Vejbrønde/Vejriste

Jorddeponi