vejudstyr skilte inventar nspv kegler

De oftest stillede spørgsmål

Drift og vedligehold af Fredensborg og Helsingør kommuners arealer forestås af Nordsjællands Park og Vej. Du kan kontakte os vedrørende huller i vejen, stier, væltede træer, ødelagte skilte, manglende vedligehold af vejriste, nedfaldne grene på veje og stier, huller i fliser eller brostensbelægninger, graffiti på buslæskærme, tunneller eller andet som handler om skader på ovenstående.

I akutte tilfælde udenfor normal arbejdstid:
Helsingør: Falck 70 10 20 30
Fredensborg: Teknikervagt  22 28 52 63

 

Generelt

Gravetilsyn (Fredensborg Kommune)

Vejbrønde/Vejriste

Jorddeponi