Attraktiv stilling som Driftsleder for vandløb, natur og parker

En af vores dygtige driftsledere skal videre i karrieren. Derfor søger vi en dynamisk og ledelsesmæssigt moderne indstillet driftsleder for vandløb, natur og parker, der sammen med den øvrige ledelse kan bidrage positivt til den fortsatte udvikling af Nordsjællands Park & Vej.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) er et tværkommunalt fællesskab oprettet i 2014 mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner.

NSPV løser en lang række drifts- og anlægsopgaver på park- og vejområdet, natur, grøn vedligeholdelse af institutioner og idrætsanlæg samt vintertjeneste. NSPV har 100-135 medarbejdere, en stor og blandet maskinpark og en omsætning på ca. 110 mio. kr.

NSPV opererer fra tre lokationer, hvor du som driftsleder får dit daglige virke med udgangspunkt i materielgårdene på Kongevejen i Kvistgaard, i Helsingør og Møllevej i Nivå. Du vil som driftsleder indgå i NSPVs ledelse, og refererer direkte til direktøren for NSPV

Vi forventer at du har:

 • Vilje og evne til at lede. Mindst et par års ledererfaring fra lignende arbejdsplads gerne politisk styret.
 • En inddragende ledelsesstil og kan arbejde med selvledende medarbejdere.
 • En god faglighed fx Skov- og Landskabsingeniør, Urban Landskabsingeniør eller Skov- og naturtekniker med en overbygning.
 • Flair og interesse for IT, herunder økonomistyringsprogrammer fx Navision, SWECO-park, GIS og opgavestyringsprogrammer fx synchronicer.
 • Økonomisk forståelse.
 • Borgere, brugere og medarbejdere i fokus.
 • Evnen til at have mange bolde i luften.

Dine opgaver er:

 • Faglig ledelse, udvikling og personaleledelse af op til 30 medarbejdere.
 • Budgetlægning og ressourcestyring på eget område.
 • Opstart, tilsyn og planlægning af opgaver i marken.
 • Bindeled til de mange samarbejdsrelationer i forvaltningerne sammen med NSPVs planlæggere.
 • Grønne drifts- og vedligeholdelsesopgaver, indenfor;
  • Naturområder.
  • Parker.
  • Græsslåning i rabatter og grønne områder.
  • Vandløbsvedligeholdelse, herunder vandhuller og grøfter.
  • Biodiversitet.
 • Udvikling og igangsætning af nye driftsmetoder og maskinløsninger.
 • Deltagelse vintertjeneste som udkaldsvagt.

Vi tilbyder:

 • Et alsidigt, selvstændigt og udviklende job med mange spændende udfordringer.
 • Store muligheder for at påvirke organisationens udvikling
 • En positiv og uformel omgangstone og engagerede kollegaer og medarbejdere, som er klar til at hjælpe dig til rette.
 • Et stærkt fagligt miljø.

Gode løn, pensions- og ansættelsesforhold efter overenskomst.

Ansøgere skal være indstillet på at gennemføre en dialogbaseret personprofiltest med en ekstern konsulent mellem første og anden samtale.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du ringe til Direktør Niels Christian Koefoed 61884101 eller Teknisk Chef Vibeke Vedel 61884103.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 9. november kl. 10:00. Ansøgning og CV sendes til nspv@nspv.dk

Samtaler afholdes: 1. samtale mandag den 15. november og 2. samtale mandag den 22. november. (16. november eftermiddag kan blive reservedag).

Forventet tiltrædelse senest 1. januar 2022


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android