Tværgående logistikmedarbejder/pladsmand 

Vores mangeårige og dygtige indkøber går på pension, og vi søger derfor en ny medarbejder, som kan varetage tværgående indkøbsopgaver og være pladsmand på vores materielplads på Sindshvile.

Nordsjællands Park og Vej er ejet af Fredensborg og Helsingør Kommuner, og varetager vedligeholdelse, renhold, drift og anlæg af kommunernes veje, fortove og grønne arealer samt grøn drift på institutioner og idrætsanlæg i Fredensborg og Helsingør Kommune. Nordsjællands Park- og Vej har ca. 135 ansatte.  Vi er en dynamisk driftsorganisation med fokus på effektivitet og udvikling.

Du kan have mange forskellige faglige indgangsvinkler til stillingen, men må gerne have kendskab til et eller flere af NSPV arbejdsområder.

Vi søger en medarbejder, der:

 • Er struktureret og pertentlig.
 • Har erfaring med indkøb af materialer og materiel.
 • Har fokus på samarbejde og en serviceorienteret tilgang.
 • Har en praktisk tilgang til opgaverne, håndelag og kan gå i dialog med vores mangfoldige medarbejdere og ledere.
 • Har erfaring med økonomi program f.eks. Navision og Microsoft Office på brugerniveau eller evner at lære det.
 • Har købmandsskab.

Dine opgaver er:

 • Indkøb, bestilling og udlevering af værktøj, maskintilbehør, skilte, arbejdstøj, grus/sand, sten, fliser, salt etc. til NSPV daglige drift, herunder indhentning af tilbud på materialer. (NSPV har en overordnet udbudsfunktion til større udbud, så det er ikke en udbudskonsulent vi søger.)
 • Rådgivning af medarbejdere omkring valg af materialer.
 • Lettere lagerstyring og lageroptimering.
 • Kontering af indkøbte varer i NSPV ressourcestyringsprogram.
 • Pladsmand og opsyn på NSPV materielpladser på Sindshvile og H.P. Christensensvej.
 • Håndtering af kemikalier og datablade.

Mulige fremtidige opgaver kan være:

 • Pasning af alarmer og porte.
 • Opdatering af NSPV flådestyringsprogram.
 • Udvikling af opgaver med henblik på effektivisering, øget service og sikkerhed.
 • Godkendelse af sikkerhedsudstyr / løfteudstyr.

 

Vi tilbyder:

 • Et alsidigt, selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer.
 • Muligheder for at påvirke udviklingen af opgaveløsningen.
 • En uformel omgangstone og engagerede kollegaer og ledere, som er klar til at hjælpe dig til rette.
 • En effektiv og attraktiv arbejdsplads.
 • Et stærkt fagligt miljø med mulighed for faglig udvikling.

Dit daglige udgangspunkt er Kvistgård, men du vil skulle arbejde på alle tre materielpladser. Du vil referere til NSPV værkstedsleder. Der vil være en måneds oplæring i indkøbsfunktion af vores afgående indkøber.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer i tidsrummet 07:00-15:15, om fredagen 07:00-13:15.

Løn og ansættelsesforhold efter aftale.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Driftsleder Søren Kilmose, 61884216 eller Direktør Niels Christian Koefoed, 61884101.

Ansøgningsfrist er mandag den 30. maj kl. kl. 12:00. Ansøgning og CV sendes til nspv@nspv.dk.

Du kan læse mere om NSPV på www.nspv.dk.

Samtaler vil blive afholdt primo juni. 

Tiltrædelse 1. august 2022.


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android