Planlægger

Planlægger i en veldrevet driftsorganisation

Vi søger en ny medarbejder der kan varetage planlægning og koordinering af driftsopgaver inden for grøn pleje, renhold, byudstyr og belægning. Den mere præcise opgavebeskrivelse vil afhænge af dine interesser og kvalifikationer i samspil med de øvrige kompetencer der er i vores organisation. Mulige arbejdsopgaver kan f.eks. være drift og anlæg af buslæskærme, vedligeholdelse af grønne driftsplaner for institutioner, plejeplaner, planlægning renhold, medvirke til vedligeholdelse af digitale kort.

Nordsjællands Park og Vej er et tværkommunalt fællesskab på Park- og vejområdet mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. Nordsjællands Park og Vej varetager vedligeholdelse, renhold, drift og anlæg af kommunernes veje, fortove og grønne arealer samt grøn drift på kommunernes institutioner og idrætsanlæg. Nordsjællands Park- og Vej har ca. 135 ansatte. Nordsjællands Park og Vej er det eneste kommunale fællesskab på området, og vi er i konstant udvikling.

Du kan have mange forskellige faglige indgangsvinkler til stillingen, f.eks. en uddannelse som ingeniør, urban landskabsingeniør, landskabsarkitekt.  

Vi forventer at du har:

 • Arbejdet i en driftsorganisation med planlægning og koordinering af driftsopgaver.
 • Gode evner inden for skriftlig formidling.
 • Erfaring med håndtering af borgerhenvendelser.
 • Flair og interesse for it f.eks. SwecoPARK, QGIS
 • Erfaring med økonomi program f.eks. Navision.
 • Borgere og brugere i fokus.
 • Helhedsorienteret tilgang til opgaver på tværs af organisationen.
 • Erfaring med opgavestyringsprogrammer fx Synchronicer
 • Forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation.

Dine opgaver er

 • Understøtte driftsleder med planlægning og koordinering af opgaver.
 • Tilsyn
 • Udvikling af opgaver med henblik på effektivisering, øget service og sikkerhed
 • Modtage og behandle borgerhenvendelser
 • Godkende fakturaer i Navision
 • Eventuel deltagelse i holddrift på vintertjenesten som ansvarlig for udkald. Erfaring med Vinterman og VejVejr en fordel.

Vi tilbyder:

 • Et alsidigt, selvstændigt og udviklende job med mange udfordringer
 • Muligheder for at påvirke udviklingen af opgaveløsning
 • En uformel omgangstone og engagerede kollegaer og ledere, som er klar til at hjælpe dig til rette.
 • Et stærkt fagligt miljø med mulighed for faglig udvikling
 • Gode arbejdsforhold med mulighed for hjemmearbejde samt frugtordning

Løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Teknisk chef Vibeke Vedel 61884103.

Ansøgningsfrist er mandag den 12. oktober kl. kl. 12:00. Ansøgning og CV sendes til nspv@nspv.dk

Samtaler vil blive afholdt d. 19. og 21. oktober  

Tiltrædelse 1. december 2020


Giv et Tip!

På vores App "Giv et Tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

Hent App'en

APP Store - iPhone
Google Play - Android