Teknisk chef

Nordsjællands Park & Vej søger en teknisk/faglig chef, der sammen med direktøren kan stå i spidsen for udviklingen af Nordsjællands Park & Vej.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) er et tværkommunalt fællesskab oprettet i 2014 mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. NSPVs bestyrelse består af tre politikere fra hver af de to ejerkommuner.

NSPV løser en række drifts- og anlægsopgaver på park- og vejområdet samt grøn vedligeholdelse af institutioner og idrætsanlæg. NSPV har 100-135 medarbejdere og en omsætning på ca. 110 mio. kr. Nordsjællands Park & Vej er det eneste tværkommunale fællesskab på park og vej-området.

NSPV opererer fra tre lokationer, hvor du som teknisk chef får dit daglige virke med udgangspunkt fra kontoret på Kongevejen 425 C, som er centralt beliggende i området.

Opgaven

Som teknisk/faglig chef er du, som leder af staben, ansvarlig for understøttelsen og udviklingen af driften. Du har det overordnede tekniske og faglige ledelsesansvar for driften som supplerer direktørens strategiske og overordnede driftsmæssige ledelsesansvar for driftsenhederne.

NSPV udvikler sig fortsat – og dette udviklingsarbejde skal du være med til at kvalificere – sammen med direktør, øvrig ledergruppe og medarbejdere. Vi har fokus på udvikling af opgavevaretagelsen for ejerkommunerne og serviceringen af borgere i kommunerne. Som led i denne udvikling er vi i færd med at forenkle og styrke måden, vi organiserer os på – også ledelsesmæssigt. Som vores nye tekniske chef får du en central placering i ledergruppen og er med til at konkretisere den ledelsesmæssige opgavefordeling, ledelsesansvar og samspil – i samarbejde med direktøren.

Vigtige opgaver på den korte bane er at videreudvikle organisationen således, at der skabes størst mulige synergier internt i organisationen. Målet er, at NSPV fremadrettet leverer en effektivisering på 2% om året.

Succeskriterier

At du med din tilgang til opgaverne understøtter, at NSPV fremstår som en veldrevet virksomhed med højt fagligt niveau. Medarbejdere og samarbejdspartnere skal opleve, at du er med til at drive de gode samarbejdsrelationer, der understøtter vores mål om at være værdiskabende og en god medspiller i vores kommunale samarbejder.

Det er desuden vigtigt at du med den erfaring du bringer med, kan understøtte en konstant udvikling på såvel strategisk som operationelt plan.

At du som højre hånd for direktøren kan give sparring og udvikle de interne processer mellem stab og driftsledere.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Stedfortræder for direktøren.
 • Indgå i den strategiske ledelse sammen med direktør og controller.
 • Ledelse af NSPVs tekniske stab, der leverer teknisk understøttelse af driftsenhederne.
 • Overordnet teknisk ledelse af driften i fællesskab med direktøren, der varetager den overordnede ledelse af NSPVs samlede organisation.
 • Kontinuerlig udvikling af NSPVs driftsorganisation med fokus på værdiskabelse, optimering og effektivisering.
 • Varetagelse af kontakten til de to kommunale forvaltninger og en række skoler og institutioner.
 • Udarbejdelse af oplæg og notater til bestyrelse og ejerkommuner.

Kompetencer:

 • Relevant faglig baggrund – gerne suppleret med en ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring med drift, løbende optimering og design af arbejdsgange fra en teknisk serviceorganisation.
 • Ledelseserfaring og lyst til både personale-, strategisk-, drifts- og forandringsledelse.
 • Som personaleleder kan du veksle mellem at sætte en klar retning og være støttende i forhold til medarbejderne.
 • Gode kommunikative evner eksternt/internt samt mundtligt/skriftligt.
 • Motiveres af at skabe holdpræstationer.
 • Integritet og ordentlighed.

Vi tilbyder:

 • En effektiv, udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.
 • En mulighed for at prøve dig selv af i rollen som stedfortræder i en teknisk serviceorganisation.
 • En uformel dialog og omgangstone.
 • En mulighed for at præge lokalområdet sammen med nogle dygtige medarbejdere.

Tidsplan:

Ansøgningsfrist:                      28. oktober 2019

Første samtalerunde:              5. november 2019.

Anden samtalerunde:            19. november 2019.

Tiltrædelse:                                    1. januar 2020.

 
Yderligere information
Løn efter kvalifikationer. Ansøgere skal være indstillet på at gennemføre en test med en ekstern konsulent mellem første og anden samtale.

Nordsjællands Park- & Vej er beliggende på adressen Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard. Derudover råder NSPV over to andre materielgårde. Læs mere om Nordsjællands Park og Vej på www.nspv.dk.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Direktør Niels Christian Koefoed, 6188 4101, mail nko02@nspv.dk.

Ansøgningen bedes sendt til nspv@nspv.dk


Giv et Tip!

Her kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

Hent App'en

APP Store - iPhone
Google Play - Android