biodiversitet

Biodiversitet


Vilde rabatter i byerne – forår 2020

Fra begyndelsen af maj måned vil I blive mødt af kampagneskiltene ”Vild rabat”, når I færdes langs veje og stier i byerne. Det gælder både i Fredensborg og Helsingør kommune.

Vi har i årtier plejet rabatterne som græsplæner med hyppig slåning. Nu omlægger vi driften af mange af de brede rabatter for at øge biodiversiteten. Det betyder, at vi fremover kun slår dem én gang årligt. Sidste år omlagde vi rabatterne i landområderne til naturvenlig drift – i år vil vi gerne trække naturen ind i byerne.

Ved at reducere den hyppige slåning og lade rabatterne ”vokse vildt”, kan vi øge artsrigdommen af blomster, bier og andre insekter. På den måde giver man blomsterplanterne tid til at springe ud og insekterne mulighed for at bestøve dem. Det er tiltrængt i en tid, hvor mangfoldigheden af vilde dyr og planter går tilbage.

Det kan dog godt tage lang tid at få et godt resultat, målt i biodiversitet. Den hidtidige, intensive pleje betyder, at rabatterne hovedsageligt består af få, dominerende græsarter. Det tager tid for blomster at indvandre, så bier og andre insekter begynder at finde rabatterne interessante.

Vi vil fremover løbende holde godt øje med udviklingen. Vi udvælger nogle af de rabatter med størst naturpotentiale til ekstra plejeindsatser. Hvis man ønsker et større udbytte målt i biodiversitet, kræver det ofte en ekstra indsats. Man kan f.eks. udpine jorden ved høslæt eller hjælpe spredningen af blomster på vej. Indsatserne koster penge, men heldigvis frigøres der midler til dette, ved at reducere slåningen.

Trafiksikkerheden på vejene har selvfølgelig stadig førsteprioritet. Derfor bliver oversigter, bl.a. ved vejkryds, stadig slået hyppigt. Vi slår også stadig en stribe yderst langs vej, samt langs cykelsti og fortov.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til projektet, er du velkommen til kontakte os. Brug ”Giv et tip”, mail til nspv@nspv.dk eller ring på tlf. 4928 4960.

Kortet viser alle de nye, vilde rabatter markeret med rødt. Rabatter der i forvejen var vilde fremgår ikke af kortet.


Giv et Tip!

På vores App "Giv et Tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

Hent App'en

APP Store - iPhone
Google Play - Android