vild rabat sommerfugle sommer nspv nordsjælland
vild rabat biodiversitet i fredensborg nivå nspv

Vilde rabatter i byerne

NSPV startede i begyndelsen af maj 2020 “Vild Rabat”, et projekt om at øge biodiversiteten i byerne. Langs veje og stier rundt omkring i Helsingør og Fredensborg Kommune lader vi rabatterne vokse vildt, sådan så vilde blomster kan vokse op og blive mere attraktive for insekter som sommerfugle og bier. 

Kort om biodiversitet og projektet Vild Rabat:
  • Vi lader udvalgte, brede rabatter vokse vildt for at øge biodiversiteten i byerne
  • I rabatterne gror vilde blomsterarter, som bestøves af bier og andre insekter 
  • Trafiksikkerheden har selvfølgelig førsteprioritet. Derfor vil der fortsat blive slået en stribe yderst langs vej, cykelsti og fortov. 
  • Vi slår hele rabatten én gang årligt i løbet af efteråret 

I årtier har vi plejet rabatterne som græsplæner med hyppig slåning. Med Vild Rabat omlægger vi driften, så rabatterne kun slås én gang årligt. Den årlige slåning er med til at forbedre forholdene for blomsterarterne og forringer samtidigt græssernes forhold. Det betyder, jorden har bedre betingelser og tid til at gro de vilde blomsterarter, insekterne trives i. Det er tiltrængt i en tid, hvor mangfoldigheden af vilde dyr og planter går tilbage. 

Vejdirektoratet er også i gang med et stort projekt om artsrige vejkanter, med samme formål at øge biodiversiteten i byerne. Det kan dog godt tage lang tid at få et godt resultat, målt i biodiversitet. Den hidtidige, intensive pleje betyder, at rabatterne hovedsageligt består af få, dominerende græsarter. Det tager tid for blomster at indvandre, så bier og andre insekter begynder at finde rabatterne interessante. 

Vi vil fremover løbende holde godt øje med udviklingen. Vi udvælger nogle af de rabatter med størst naturpotentiale til ekstra plejeindsatser. Hvis man ønsker et større udbytte målt i biodiversitet, kræver det ofte en ekstra indsats. Man kan f.eks. udpine jorden ved høslæt eller hjælpe spredningen af blomster på vej. Indsatserne koster penge, men heldigvis frigøres der midler til dette, ved at reducere slåningen. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker til projektet, er du velkommen til kontakte os. Brug ”Giv et tip”, mail til nspv@nspv.dk eller ring på tlf. 4928 4960.

På kortet kan du se de nye, vilde rabatter markeret med rødt. Rabatter der i forvejen var vilde, fremgår ikke af kortet.


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android