Whistleblowerordning

Nordsjællands Park & Vej har oprettet en whistleblowerordning. Ordningen kan bruges anonymt af enhver, som ønsker at anmelde en mistanke eller bekymring om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Nordsjællands Park og Vej I/S (”NSPV”).

Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller begrundet mistanke vedrørende følgende forhold:

  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af aktiver
  • Kriminelle handlinger, f.eks. bestikkelse, bedrageri, underslæb og forfalskning af dokumenter
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Mobning, chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser

Øvrige forhold (herunder HR-forhold) skal indberettes til NSPV i henhold til specifikke procedurer herfor og reguleres ikke af denne politik. Whistleblowerordningen kan dog benyttes, hvis din mistanke drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos NSPV eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen. Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom.

Du skal ikke benytte whistleblowerordningen, hvis du har akut brug for hjælp.

Anmeld forhold


Anonymitet

Din indberetning går til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af NSPV modtager indberetninger, for at sikre en uafhængig og anonym kanal for dig, der anmelder.

Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andre personlige oplysninger, som f.eks. adresse eller telefonnummer.

PwC har bedre mulighed for at undersøge forholdet, hvis vi har mulighed for at kommunikere med dig. Vi opfordrer dig derfor til at angive dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge indberetningens omstændigheder. Vælger du at oplyse dette til PwC vil din identitet kun være kendt af PwC og du vil fortsat være anonym over for NSPV.

Hvis du vælger at forblive anonym, skal du vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet fordi der ikke kan stilles afklarende spørgsmål eller bedes om yderligere dokumentation eller lignende.

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, kvitterer vi for at have modtaget denne inden for 24 timer efter du har foretaget indberetning.

Beskyttelse af whistleblowere

NSPV tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers. Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.