Skoler & Institutioner

nspv kommunalt fællesskab fredensborg helsingør

En sikker legeplads for nye borgere

Nordsjællands Park & Vej løser drifts- og anlægsopgaver på udendørsarealer ved de kommunale institutioner i Helsingør og Fredensborg Kommuner.

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommuner om pasning af de grønne områder. Nordsjællands Park & Vej tilstræber altid at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte skole eller institutions ønsker og økonomiske rammer. Dukker uforudsete opgaver op kan de ofte udføres på regning efter overslag.

Blandt de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

  • Græsslåning

  • Hækkeklipning

  • Lugning af ukrudt

  • Renhold, herunder bladopsamling

  • Træbeskæring og anden bevoksningspleje

  • Sandudskiftning

  • Vintertjeneste

  • Legepladsinspektion

  • Rensning af tagrender

Vi har en fast tilknyttet legepladsinspektør, som fører tilsyn på legepladser og kontrollerer, at de overholder alle sikkerhedskrav. Det anbefales at gennemføre driftsinspektioner med 12 måneders mellemrum, men det er muligt at få en hyppigere driftskontrol.

Nordsjællands Park & Vej udfører ikke opgaver for private, heller ikke grundejerforeninger og private institutioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *