Drift & Serviceaftaler

Nordsjællands Park & Vej indgår aftaler med skoler og institutioner i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune om pasning af de grønne områder. 

NSPV tilstræber altid at tilbyde en skræddersyet aftale, som netop dækker den enkelte skole eller institutions ønsker og økonomiske rammer. Dukker uforudsete opgaver op kan de ofte udføres på regning efter overslag.

Bl.a. de mest almindeligt forekommende opgaver kan nævnes:

  • Græsslåning

  • Hækkeklipning

  • Lugning af ukrudt

  • Renhold, herunder bladopsamling

  • Træbeskæring og anden bevoksningspleje

  • Sandudskiftning

  • Vintertjeneste

  • Legepladsinspektion


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android