Virksomhedspraktik for Skov- og landskabsingeniører og Urbane landskabsingeniører 2022-2023

Om Nordsjællands Park & Vej

Nordsjællands Park & Vej, NSPV er et fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner, som har overtaget løsningen af en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej området.

NSPV vedligeholder, tilser og driver kommunernes mange grønne arealer. Vi varetager driften for de store og små områder; fra skove og naturarealer til historiske haver ved blandt andet Marienlyst Slot til de mindre parker og skove rundt om i kommunerne.
NSPV står blandt andet for vedligeholdelsen af vandløbene sikrer korrekt vandafledning og forbedrer forholdene for dyr og planter. Vi arbejder med at øge biodiversiteten samt bekæmpelse af invasive planter. Vi beskærer og fælder træer, og vi planter også nye.
I samarbejde med kommunerne sørger vi for udviklingen af de grønne områder til gavn for borgerne.

NSPV har ca. 120 udegående medarbejdere, en administrativ stab der varetager HR, indkøb og økonomi, en ledelse bestående af direktør, teknisk chef, controller, driftsledere og værkstedsleder samt en teknisk stab som består af planlæggere med forskellige kompetencer og uddannelser bl.a. skov- og landskabsingeniør, urban landskabsingeniør, jordbrugsteknolog.

NSPV har tre materielgårde, Møllevej 7 i Nivå, H.P.Christensens vej i Helsingør samt Sindshvile på Kongevejen 425c i Kvistgård, hvoraf sidstnævnte vil blive din primære arbejdsplads.
Du vil få stillet en bærbar computer og smartphone til rådighed. Det vil være en fordel hvis du har bil, men ikke en betingelse.

Som praktikant i NSPV

Som praktikant hos os kommer du til at arbejde med planlægning af driftsopgaver inden for det grønne område i samarbejde med kommunerne, driftsledere samt kollegaer.

Du får stor indflydelse på opgaveløsningen og får lov til at løse opgaverne med stor selvstændighed. Du vil blive tilknyttet en eller to af vores dygtige planlæggere som vil varetage den løbende dialog om opgaverne. Vi vil holde evalueringsmøder i løbet af praktikperioden for at sikre, at du får fuldt udbytte af opholdet hos os. Du vil ud over dine konkrete opgaver også komme til at deltage i den daglige drift, herunder deltage i møder internt og med kommunerne samt borgere.

Nogle af de opgaver som du kan være med til at løse er; registrering i marken, tegne og redigere kort i gis og sweco park, beskrivelse af ad hoc opgaver til vinteren, plejeplaner for kommende naturområder og parker, udbud, træpolitik, biodiversitetsprojekter, omdannelse af landbrugsområder til natur, bekæmpelsesplaner i forhold til invasive arter.

Som en del af praktikken kan evt. også indgå en til to måneders praktik i Fredensborgs kommunes Team Vand og Natur. Her vil opgaverne være en bred variation af myndigheds- og projektopgaver på naturområdet, herunder oprensning af gadekær, borgerrettede naturprojekter, borgerhenvendelser, formidling og drift af kommunal jord. Andre opgaver kan komme på tale afhængig af kompetencer og interesse.

Ansøgning

Ansøgning skal sendes til nspv@nspv.dk

Vi vil løbende tage en samtale med interesserede.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte teknisk chef Vibeke Vedel vived@nspv.dk 61884103 eller Planlægger Nikolaj Brejl nbr56@nspv.dk 61884253.
Vil du vide mere om Nordsjællands Park & Vej så se på www.nspv.dk

gummistranden sandhjælme kystsikring nspv beplantning
nspv skov træfældning natur grønt område


Giv et tip!

Med vores app "Giv et tip" kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

 

 

Hent app'en her

App Store - iPhone
Google Play - Android