Controller  

Nordsjællands Park & Vej søger en controller med solide økonomikompetencer, der kan stå i spidsen for en sikker økonomistyring og ledelsesrapportering.

Organisationen
Nordsjællands Park & Vej (NSPV) er et tværkommunalt fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner efter §60 i kommunestyrelsesloven. NSPV er oprettet i 2014 og løser en del drifts- og anlægsopgaver på Park- og Vejområdet samt grøn vedligeholdelse af institutioner og idrætsanlæg. Nordsjællands Park & Vej styres af en bestyrelse bestående af tre politikere fra hver af de to ejerkommuners byråd. Nordsjællands Park & Vej har 100-135 medarbejdere og en omsætning på ca. 110 mio. kr. Nordsjællands Park & Vej er det første og hidtil eneste §60 fællesskab på Park og Vej området. Nordsjællands Park & Vej aflægger regnskab efter både de kommunale regnskabsregler og efter årsregnskabsloven.

Opgaven
Den nye controller refererer direkte til direktøren og indgår i et administrativt team med fire dygtige og dedikerede medarbejdere. Teamet løser en bred vifte af opgaver, herunder udarbejdelse af budgetter og regnskaber, bogholderi, likviditetsstyring, interne kontroller og forretningsgange, indberetninger til myndigheder, personaleadministration, borgerkontakt, indkøb, lager samt forsikringsforhold m.v. Teamet refererer direkte til direktøren.

Andre vigtige opgaver er ledelsesrapportering, servicering og sparring med forretningen om økonomiske forhold, analyser og præsentationer samt udarbejdelse og vurdering af nye initiativer og business cases.

 • Udvikling af Nordsjællands Park og Vejs økonomistyringsmodel.
 • Styring og kontrol af organisationens økonomi, f.eks. i forbindelse med projekter.
 • Udarbejdelse af budgetter og forecasts.
 • Ansvar for årsafslutninger eller perioderapporteringer.
 • Udarbejdelse af regnskaber og regnskabsaflæggelse.
 • Analysearbejde i relation til organisationens forskellige aktiviteter.
 • Målstyring og økonomistyring i forbindelse med organisationens produktion.
 • Udarbejdelse af bestyrelsesoplæg på økonomiområdet samt deltagelse i bestyrelsesmøder.
 • Kontakt med ejerkommunernes økonomifunktioner.
 • Udarbejdelse af kontrakter.
 • Styring og optimering af organisationens forretningsgange.

Stillingen har kun været delvist besat de sidste par år, så der er stor mulighed for selv at præge funktionen.

Personen
Controlleren får en synlig rolle i virksomheden, og det er derfor vigtigt at være udadvendt, positiv og god til at skabe tillid i organisationen via en åben, motiverende og ærlig personlighed, der sikrer fremdrift og trivsel i en til tider travl hverdag. Nordsjællands Park & Vej har et sikkert og effektivt bogholderi, så stillingen er ikke en bogholderfunktion.

Øvrige personlige kvalifikationer:

 • Er ambitiøs.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er udviklingsorienteret.
 • Arbejder struktureret og analytisk.
 • Gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt.
 • Har blik for processer, men samtidigt fokus på resultater.
 • Formår både at igangsætte og afslutte. 
 • Erfaring med Navision.
 • Kendskab til kommunal økonomistyring er en fordel, men efteruddannelse kan tilbydes.

Vi forventer, at den nye controller har en uddannelse inden for økonomi. Den rette ansøger kan være en yngre person, der ønsker at arbejde mere selvstændigt med økonomistyring eller en mere erfaren person, som stadig ønsker at gøre en forskel.

Tidsplan
Ansøgere skal være indstillet på at gennemføre en test med en konsulent mellem de to samtaler.

 • Ansøgningsfrist: mandag den 4. marts 2019
 • Første samtalerunde: tirsdag den 12. og onsdag 13. marts 2019
 • Anden samtalerunde: tirsdag den 19. marts 2019
 • Tiltrædelse: onsdag den 1. maj 2019

 Yderligere information

Løn efter kvalifikationer.

Læs mere om Nordsjællands Park og Vej på www.nspv.dk. Nordsjællands Park- & Vej er beliggende på adressen Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Direktør Niels Christian Koefoed, 61884101, mail nko02@nspv.dk, eller Dorrit Weiberg 4928 4982, dwe59@nspv.dk.

Ansøgning
Ansøgning fremsendes elektronisk til nspv@nspv.dk senest den 4. marts 2019


Giv et Tip!

Her kan du anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.

Hent App'en

APP Store - iPhone
Google Play - Android