Forfatter Arkiver: ldj59

Ren natur – hold Danmark rent

Rene og affaldsfrie lokalområder – uden affald de forkerte steder!

I samarbejde med Hold Danmark Rent og Ren Natur sætter Nordsjællands Park & Vej, Fredensborg- og Helsingør Kommune et yderligere fokus på et rent og affaldsfrit nærmiljø, hvilket konkret betyder at der i 2023 gennemføres affaldsindsamlinger på særligt udvalgte områder i kommunen. Alle lokale frivillighedsforeninger kan byde ind på opgaven og tjene gode penge til klubkassen.

Affald i naturen er noget skidt! Det er grimt at se på og det er spild af ressourcer. Det kan vi vist alle blive enige om. Vidste du f.eks. at der er plastik i et cigaretskod? Og at cigaretskod er det stykke affald der findes mest af i Danmark – på flest steder og i størst antal? Det må vi gøre noget ved! Og vi kan hver især gøre en hel del med vores adfærd, men sammen kan vi gøre en kæmpe forskel.

Derfor sætter Nordsjællands Park & Vej nu yderligere fokus på netop dette tema, og det sker som en del af konceptet Ren Natur, der ejes og drives af organisationen Hold Danmark Rent. Ren Natur er designet til at binde kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe et endnu renere Danmark uden affald i naturen. Formålet at skabe bevidstgørelse om henkastet affald, samtidig med at sammenholdet styrkes lokalt. Og dette sker igennem meningsfulde indsamlingsaktiviteter og en økonomisk indsprøjtning til det lokale foreningsliv.

Under ledelse af Hold Danmark Rent har vi udvalgt særlige indsamlingsruter i vores nærmiljø og disse ruter finder du nu på Ren Naturs hjemmeside, hvor du også kan tilmelde din forening.  Så hvis din forening også har lyst til at give en hånd til vores lokale miljø, samtidig med at I kan tjene sponsorpenge til jeres forening, så er det nu I skal slå til.

I 2022 samlede mere end 500 foreninger, i 41 kommuner, i alt godt 2 mio. stykker henkastet affald i regi af Ren Natur. Der er således tale om en betydelig oprydning på arealer, hvor der ellers er sjælden drift. Men ikke mindst bevidstgørelsen om en ren natur spiller en stor rolle og spreder sig forebyggende som ringe i vandet, når foreningerne selv og forbipasserende får fokus på problemet.

Tilmeld jer nu og læs mere om Ren Natur via konceptets hjemmesiden www.rennatur.org

Vinter herunder Skøjtesøer

snerydning vinterbekæmpelse sne nspv vinter saltning

Vinter og sikkerhed

Nordsjællands Park & Vej har ansvaret for vintertjenesten i Fredensborg og Helsingør Kommune, herunder snerydning og saltning af offentlige veje, pladser og stier

NSPV sørger hver vinter for at veje og stier i kommunerne er sikre at færdes på. Sammenlagt har Fredensborg og Helsingør Kommune 712 km vej og stisystem, som skal saltes og ryddes for sne. Vi har et stærk beredskab, som er med til at overvåge og monitorere vintermånederne og planlægge hvilken indsats, der kræves den pågældende dag.

Vi har i de seneste år investeret i mere intelligent materiel, som skal være med til at optimere driften af vintertjenesten både økonomisk og miljømæssigt. Vores nye saltere bruger en ny saltopløsning med mindre salt og som derfor er bedre for miljøet – helt uden at gå på kompromis med effekten af saltningen.

Helsingør og Fredensborg kommuner har et fælles regulativ for vinter og renholdelse. Regulativet trådte i kraft 1. oktober 2016. I regulativet er det beskrevet hvem der har pligt til renholdelse og glatførebekæmpelse.

I hovedtræk gælder:

  • Offentlige veje, og cykelstier langs disse, renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
  • Offentlige hovedstier og cykelstier renholdes og glatførebekæmpes af NSPV.
  • Offentlige fortove renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne med visse undtagelser.
  • Andre offentlige gangstier og private stier renholdes af grundejerne.
  • Private fællesveje renholdes og glatførebekæmpes af grundejerne.

Se regulativet her Regulativ renhold og vinter

De to kommuner beslutter selv deres serviceniveau, derfor kan der være mindre forskelle på tværs af kommunerne

Skøjtesøer

Nordsjællands Park og Vej opsætter skilte ved søerne, når det er tilladt at færdes på isen. På alle andre tidspunkter er færdsel på isen ikke tilladt.

Her i den kolde tid kan det være fristende at prøve, om isen på de små søer og ved kysterne kan bære til en skøjtetur. Det er dog en rigtig dårlig idé, da det kan være meget farligt. Der kan være stor forskel på tykkelsen af isen forskellige steder på en sø.

Politiet i Nordsjælland har udstedt en politibekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at al færdsel på isen på søer og kystvande i Nordsjælland ikke er tilladt.

Du kan se bekendtgørelsen her.